Образовни програм, Гимназија "Свети Сава" Подгорица

Образовни програм:

Настава у Гимназији "Свети Сава" изводи се по образовном програму за опште гимназије. Изучавају се обавезни предмети, обавезни изборни предмети као и обавезни изборни садржаји. Према наставном плану и програму, од првог до четвртог разреда, обавезни предмети су:

матерњибиологија
математикахемија
први и други страни језикфизика
историјаинформатика
физичко васпитањеликовнa умјетност
музичка умјетностпсихологија
географијалатински језик и социологија
филозофија

Изборни предмети:

На основу мишљења завода за школство, Национални савјет за образовање донио је одлуку којом се утврђује пуноважност и једнака вриједност образовног програма Гимназије "Свети Сава" Подгорица, са одговарајућим јавно важећим образовним програмом за опште средње образовање, с тим да се наставном плану додају два изборна предмета Катихизис и Црквено пјевање.

Наставни кадар

Наставни кадар за предмете по програму опште гимназије чине лиценцирани професори, са дугогодишњим радним искуством у црногорским основним и средњим школама.

Настава

Настава се изводи од понедјељка до петка у пријеподневној смјени. Школски час траје 45 минута. Наставним планом предвиђено је максимално седам часова дневно. Након часова организован је индивидуални рад са ђацима, спортске и друге додатне активности. Циљ је препознавање и развој талената ученика.

Сигурност прије свега:

У складу са међународним документима, а посебно Конвенцијом о правима дјетета, те националним законодавним оквиром, Гимназија је дефинисала активности и рад у пољу цјелокупне безбједности и сигурности наших ученика.

У свом раду посебну пажњу усмјеравамо на дјеловање тима за превенцију вршњачког насиља, који у оквиру свог плана рада предвиђа превентивне и интервентне мјере и поступке.

Бесплатна школарина

Ученици имају бесплатну школарину. Гимназија је обезбиједила бесплатне уџбенике и бесплатну ужину за све ђаке.

Ученицима је омогућено да у оквиру школе једном мјесечно присуствују предавању проф. др Веска Драшковића о вјежбању и здрављу (https://vezbanjeizdravlje.rs), а свакодневно путем апликације добијају вјежбе предвиђене за тај дан.

Лиценца и диплома

Министарство просвјете, науке и иновација, 2022. године, Гимназији „Свети Сава“ у Подгорици, издало је лиценцу за извођење образовног програма у складу са чланом 46. Општег закона о образовању и васпитању и Правилником о блaжим условима за оснивање установа из области образовања.

Матуранти ове установе могу конкурисати за упис на било који факултет у Црној Гори и у иностранству.

Ко може уписати гимназију "Свети Сава"?

Гимназију „Свети Сава“ могу уписати сви ученици са завршеном основном школом, који у  моменту пријављивања нису старији од 17 година.
Упис се врши на основу:

  • општег успјеха у посљедњем циклусу основне школе,
  • успјеха на екстерној провјери знања на крају основног образовања,
  • успјеха из ЦСБХ језика и књижевности (матерњег језика),
  • успјеха из математике и наставних предмета значајних за стицање образовања у посљедњем циклусу основне школе,
  • резултата са државних и међународних такмичења.

Гдје се изводи настава?

Настава се изводи у школским просторијама, на адреси 19. децембар бр. 72, Под Горицом. У току је изградња школског објекта, који ће бити један од најмодернијих у Црној Гори и шире.
Учионице у којима се привремено изводи настава, опремљене су по највишим дидактичко-методичким стандардима. Сваки ученик има свој лаптоп, могућност употребе пројектора и "паметних" табли.

Министарство просвјете, у поступку лиценцирања установе, утврдило је испуњеност свих услова за одржавање наставе.

Нови школски објекат

Кликни на слику испод за увећан приказ.

Објекат друге подгоричке гимназије „Свети Сава“ биће завршен 2025. године. Један од најмодернијих школских објеката у Црној Гори имаће осам учионица и кабинете за физику, хемију, информатику, музичку и ликовну умјетност, билиотеку и спортску салу са свлачионицама. Гимназија ће имати мензу, просторије за управу школе и све што је потребно за функционисање такве институције. Планирани капацитет је осам одјељења (по два у сваком разреду), за 200 до 250 ученика укупно.

Зашто уписати Гимназију "Свети Сава"?

У школи се његују културне и умјетничке различитости и вриједности. Динамичне школске и ваннаставне активности, попут екскурзија, посјета музејима, библиотекама, биоскопима, предавањима, изазивају интересовање великог броја дјеце која завршавају основну школу.

Кликни на дугме испод и сазнај више

Кликни и позови одмах