Конкурс за упис ученика у први разред гимназије „Свети Сава“
Konkurs za upis učenika u prvi razred Gimnazije Sveti Sava, 2024/25.

Konkurs za upis učenika u prvi razred gimnazije „Sveti Sava“ 2024/25.

Konkurs za upis u gimnaziju „Sveti Sava“ – NAPOMENE

 • Dokumenta za upis u Gimnaziju ,,Sveti Sava“ možete predati do 27.6.2024. godine (do15h). Dokumenta se predaju u prostorijama škole na adresi naznačenoj na kontakt strani –> Kontakt
 • Ukoliko vam više odgovara, prijave možete podnijeti i elektronskim putem 24, 25, 26. juna (od 0 do 24h) i 27. juna 2024. godine (do 15h) na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje i pogleda uputstvo za korišćenje E-upis portala na sledećem linku –> Uputstvo za elektronski upis u srednje škole 
 • Prije prijave na stranicama ovog sajta možete se informisati o nastavnom programu, nastavi i profesorima 2. podgoričke gimnazije „Sveti Sava“ –> Obrazovni program
 • Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nas pozovite i pitajte. Naš tim je tu da vam pruži sve potrebne informacije i podršku. –> +382 67 326 780

Na osnovu Statuta Gimnazije „Sveti Sava“, raspisuje se

 K O N K U R S

 ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED GIMNAZIJE „SVETI SAVA“, ZA ŠKOLSKU 2024/25. GODINU

 OPŠTI USLOVI

Na konkurs za upis u I razred Gimnazije „Sveti Sava“ prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nisu strariji od 17 godina.

Prijava na konkurs se podnosi od 17. do 28. juna 2024. godine.

Prijava na Konkurs se podnose kod nas lično od 17. do 27. juna 2024.godine  (do 15h) ili   elektronskim putem 24, 25, 26. juna (od 0 do 24h) i 27. juna 2024. godine (do 15h) na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje i pogleda uputstvo za korišćenje E-upis portala na sledećem linku –> Uputstvo za elektronski upis u srednje škole 

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu komisija je dužna da svakog dana u 16 časova na oglasnoj tabli škole objavi ažuriranu listu kandidata prijavljenih do 14 časova toga dana.

Konačna rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 02. jula 2024. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.

KRITERIJUMI ZA UPIS

Upis u gimnaziju se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • opšti uspjeh u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 • uspjeh na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
 • uspjeh iz crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti odnosno, maternjeg jezika, matematike i nastavnih predmeta značajnih za sticanje obrazovanja u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 • rezultati sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljeno priznanje.

Vrednovanje uspjeha na eksternoj provjeri znanja

Za upis u gimnaziju „Sveti Sava“ vrednuje se uspjeh na eksternoj provjeri znanja iz nastavnog predmeta CSBH, odnosno maternji jezik i književnost, matematika i jednog predmeta koji učenik izabere, tako što ocjena odličan (5) nosi 10 bodova, ocjena vrlo dobar (4) nosi 7 bodova, ocjena dobar (3) nosi 4 boda, ocjena dovoljan (2) nosi 1 bod i ocjena nedovoljan (1) nosi 0 bodova.

Vrednovanje opšteg uspjeha

Opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocjene opšteg uspjeha u posljednja tri razreda i pomnože brojem tri (3). Ukupan broj bodova zaokružuje se na dvije decimale.

Vrednovanje uspjeha iz nastavnih predmeta

Uspjeh iz CSBH jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, matematike i dva nastavna predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednjem ciklusu osnovne škole vrednuje se tako što se pojedinačne ocjene iz tih nastavnih predmeta saberu i njihov zbir podijeli sa brojem dva (2). Nastavni predmeti od značaja za dalje školovanje pri upisu učenika u I razred Gimnazije „Sveti Sava“ su strani jezik i fizika.

Vrednovanje rezultata na takmičenju i priznanja

Rezultati učenika osnovne škole postignuti na pojedinačnim takmičenjima iz nastavnih predmeta vrednuju se na način što se kandidatu koji je u posljednjem ciklusu osnovne škole osvojio jedno od prva tri mjesta, nagrade, odnosno medalje, dodjeljuju sljedeći bodovi:

 1. međunarodno takmičenje: prvo mjesto, prva nagrada, odnosno zlatna medalja – 20 bodova; drugo mjesto, druga nagrada, odnosno srebrna medalja – 18 bodova; treće mjesto, treća nagrada, odnosno bronzana medalja – 15 bodova.
 2. državno takmičenje: prvo mjesto, odnosno prva nagrada – 15 bodova; drugo mjesto, odnosno druga nagrada – 13 bodova; treće mjesto, odnosno treća nagrada − 10 bodova.

U slučaju kada kandidat iz jednog nastavnog predmeta osvoji pojedinačna mjesta, nagrade, odnosno medalje na više nivoa takmičenja, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja. U slučaju kada kandidat iz dva ili više nastavna predmeta osvoji po jedno ili više pojedinačnih mjesta, nagrada, odnosno medalja, bodovi iz svih nastavnih predmeta sabiraju se po nivoima takmičenja, pri čemu se uzima u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova osvojen na jednom nivou takmičenja.

Diploma „Luča“ vrednuje se sa 12 bodova.

Rangiranje kandidata za upis

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju na jedinstvenoj rang listi. Kada više kandidata ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju kandidati koji su ostvarili veći broj bodova:

 1. na eksternoj provjeri znanja na kraju osnovnog obrazovanja;
 2. po osnovu opšteg uspjeha u posljednjem ciklusu osnovne škole;
 3. po osnovu ocjena iz nastavnih predmeta crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski, odnosno maternji jezik i književnost, matematika i dva nastavna predmeta od značaja za dalje školovanje u posljednjem ciklusu osnovne škole.

Pravo na prigovor

Na utvrđenu rang listu kandidat za upis ili njegov roditelj mogu podnijeti prigovor Školskom odboru Gimnazije „Sveti Sava“ u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli. Po prigovoru, Školski odbor je dužan da odluči u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora. Protiv odluke školskog odbora može se pokrenuti upravni spor.

___________________________________

Klikni na link i saznaj više o obrazovnom programu, nastavi i predavačima podgoričke gimnazije „Sveti Sava“.OBRAZOVNI PROGRAM

 

Klikni na dugme ispod i saznaj više

Klikni i pozovi odmah