Конкурс за упис ученика у први разред гимназије „Свети Сава“
Konkurs za upis učenika u prvi razred Gimnazije Sveti Sava, 2024/25.

Конкурс за упис ученика у први разред гимназије „Свети Сава“ 2024/25.

Конкурс за упис у гимназију „Свeти Сава“ – НАПОМЕНЕ

 • Документа за упис у Гимназију ,,Свети Сава“ можете предати до 27.6.2024. године (до15h). Документа се предају у просторијама школе на адреси назначеној на контакт страни –> Контакт
 • Уколико вам више одговара, пријаве можете поднијети и електронским путем 24, 25, 26. јуна (од 0 до 24h) и 27. јуна 2024. године (до 15h) на адреси www.upisi.edu.me. Ученик који први пут користи апликацију за упис потребно је да се претходно региструје и погледа упутство за коришћење E-upis портала на следећем линку –> Упутство за електронски упис у средње школе 
 • Прије пријаве на страницама овог сајта можете се информисати о наставном програму, настави и професорима 2. подгоричке гимназије „Свети Сава“ –> Образовни програм
 • Ако имате било каква питања или недоумице, слободно нас позовите и питајте. Наш тим је ту да вам пружи све потребне информације и подршку. –> +382 67 326 780

На основу Статута Гимназије „Свети Сава“, расписује се

 К О Н К У Р С

 ЗА УПИС УЧЕНИКА У I РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“, ЗА ШКОЛСКУ 2024/25. ГОДИНУ

 ОПШТИ УСЛОВИ

На конкурс за упис у I разред Гимназије „Свети Сава“ пријављују се кандидати који су завршили основну школу и који у вријеме подношења пријаве нису страрији од 17 година.

Пријава на конкурс се подноси од 17. до 28. јуна 2024. године.

Пријава на Конкурс се подносе код нас лично од 17. до 27. јуна 2024.године  (до 15h) или   електронским путем 24, 25, 26. јуна (од 0 до 24h) и 27. јуна 2024. године (до 15h) на адреси www.upisi.edu.me. Ученик који први пут користи апликацију за упис потребно је да се претходно региструје и погледа упутство за коришћење E-upis портала на следећем линку –> Упутство за електронски упис у средње школе 

У току трајања рока за подношење пријава за упис у школу комисија је дужна да сваког дана у 16 часова на огласној табли школе објави ажурирану листу кандидата пријављених до 14 часова тога дана.

Коначна ранг листа кандидата за упис у школу објављује се на огласној табли школе најкасније до 02. јула 2024. године. Након објављивања ранг листе ученици подносе школи оригинална свједочанства посљедња три разреда основне школе и дипломе о резултатима са државних и међународних такмичења, односно додијељеном признању у роковима које одреди школа.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС

Упис у гимназију се врши на основу сљедећих критеријума:

 • општи успјех у посљедњем циклусу основне школе;
 • успјех на екстерној провјери знања на крају основног образовања;
 • успјех из црногорског-српског, босанског и хрватског језика и књижевности односно, матерњег језика, математике и наставних предмета значајних за стицање образовања у посљедњем циклусу основне школе;
 • резултати са државних и међународних такмичења, односно додијељено признање.

Вредновање успјеха на екстерној провјери знања

За упис у гимназију „Свети Сава“ вреднује се успјех на екстерној провјери знања из наставног предмета ЦСБХ, односно матерњи језик и књижевност, математика и једног предмета који ученик изабере, тако што оцјена одличан (5) носи 10 бодова, оцјена врло добар (4) носи 7 бодова, оцјена добар (3) носи 4 бода, оцјена довољан (2) носи 1 бод и оцјена недовољан (1) носи 0 бодова.

Вредновање општег успјеха

Општи успјех у посљедња три разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцјене општег успјеха у посљедња три разреда и помноже бројем три (3). Укупан број бодова заокружује се на двије децимале.

Вредновање успјеха из наставних предмета

Успјех из ЦСБХ језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, математике и два наставна предмета од значаја за даље школовање у посљедњем циклусу основне школе вреднује се тако што се појединачне оцјене из тих наставних предмета саберу и њихов збир подијели са бројем два (2). Наставни предмети од значаја за даље школовање при упису ученика у I разред Гимназије „Свети Сава“ су страни језик и физика.

Вредновање резултата на такмичењу и признања

Резултати ученика основне школе постигнути на појединачним такмичењима из наставних предмета вреднују се на начин што се кандидату који је у посљедњем циклусу основне школе освојио једно од прва три мјеста, награде, односно медаље, додјељују сљедећи бодови:

 1. међународно такмичење: прво мјесто, прва награда, односно златна медаља – 20 бодова; друго мјесто, друга награда, односно сребрна медаља – 18 бодова; треће мјесто, трећа награда, односно бронзана медаља – 15 бодова.
 2. државно такмичење: прво мјесто, односно прва награда – 15 бодова; друго мјесто, односно друга награда – 13 бодова; треће мјесто, односно трећа награда − 10 бодова.

У случају када кандидат из једног наставног предмета освоји појединачна мјеста, награде, односно медаље на више нивоа такмичења, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова освојен на једном нивоу такмичења. У случају када кандидат из два или више наставна предмета освоји по једно или више појединачних мјеста, награда, односно медаља, бодови из свих наставних предмета сабирају се по нивоима такмичења, при чему се узима у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова освојен на једном нивоу такмичења.

Диплома „Луча“ вреднује се са 12 бодова.

Рангирање кандидата за упис

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују на јединственој ранг листи. Када више кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању имају кандидати који су остварили већи број бодова:

 1. на екстерној провјери знања на крају основног образовања;
 2. по основу општег успјеха у посљедњем циклусу основне школе;
 3. по основу оцјена из наставних предмета црногорски – српски, босански, хрватски, односно матерњи језик и књижевност, математика и два наставна предмета од значаја за даље школовање у посљедњем циклусу основне школе.

Право на приговор

На утврђену ранг листу кандидат за упис или његов родитељ могу поднијети приговор Школском одбору Гимназије „Свети Сава“ у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли. По приговору, Школски одбор је дужан да одлучи у року од три дана од дана подношења приговора. Против одлуке школског одбора може се покренути управни спор.

___________________________________

Кликни на линк и сазнај више о образовном програму, настави и предавачима подгоричке гимназије „Свети Сава“.ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

 

Кликни на дугме испод и сазнај више

Кликни и позови одмах