Рекли су о нама • Гимназија "Свети Сава" Подгорица
dr Jelica Stojanovic

Рекли су о нама: Проф. др Јелица Стојановић

Проф. др Јелица Стојановић – редовни професор Филололошког факултета у Никшићу, Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности. Гимназија […] Опширније